เปิดจอง

หลวงปู่แสน ปสนฺโน อายุ 112 ปี
วัดบ้านหนอกจิก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
#รุ่นบารมีแสนรวย

เปิดจอง 19 มกราคม 2562
ปิดจอง 28 กุมภาพันธ์ 2562
รับวัตถุมงคล 10 เมษายน 2562

รังสรรค์งานโดย ช่างหลอด มือเทวดา
โรงงาน วิระศักดิ์ โลหะพันธ์ (ช่างหลอด)

สอบถาม สั่งจอง ที่ศูนย์จองชั้นนำ ทั่วประเทศ