เนื้อทองคำ

เนื้อเงินหน้ากากทองคำ
ลงยาขอบแดง

เนื้อเงินหน้ากากทองคำ

เนื้อเงิน

เนื้อนวะหน้ากากทองคำ ซุ้มเงิน

เนื้อนวะหน้ากากเงิน ซุ้มเงิน

เนื้อนวะ

เนื้อตะกั่วขอม หน้ากากเงิน

เนื้ออัลปาก้า

เนื้อทองทิพย์ ชุบซาติน

เนื้อทองเหลือง ซุ้มอับปาก้า

เนื้อทองเหลืองผิวรุ้ง

เนื้อทองแดงมันปู

เหรียญแจกศูนย์จอง
ทองเหลืองลงยาพิเศษ

เหรียญแจกกรรมการ แม่ครัว
อัลปาก้าลงยาพิเศษ เขียว

ชุดกรรมการ แสนรักชาติ

ชุดกรรมการ เงินทองไหลมา

ชุดของขวัญมั่งมีศรีสุข